Posláním Společenstva je účelové spojování individuálních a skupinových odborných zájmů se zájmy středního stavu. Od svého vzniku začalo vytvářet podmínky pro vznik nových samostatných právních subjektů sdružujících pracovníky a příznivce daného oboru z oblasti řemesel a služeb placených obyvatelstvem. Podporuje inovační technologie v těchto oborech. Společenstvo jim zajišťuje organizační a ekonomický servis a poradenství v průřezové diferenciaci.

V současné době se jedná o tyto spolky:


Nahoru
© 2020 Společenstvo drobného podnikání