Společenstvo drobného podnikání, z. s., je dobrovolné, nezávislé zájmové, nepolitické, samosprávné profesní sdružení odborníků a pracovníků v oblasti drobného a středního podnikání. je hlavním spolkem pro pobočné spolky.

Historie Společenstva sahá až do 60. let minulého století, kdy byly položeny základy profesionálního spolku zaměřeného na řešení problémů řemesel a služeb.

Společenstvo bylo ustaveno valnou hromadou dne 15. 2. 1990 a zaregistrováno jako občanské sdružení v rejstříku Ministerstva vnitra ČR.

Společenstvo je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností a Hospodářské komory ČR.

 

 


Nahoru
© 2020 Společenstvo drobného podnikání